Villkor

INTRODUKTION TILL BOTS-AVTALET
 • 1. Dessa villkor (nedan kallat"avtalet")är det rättsliga avtalet mellan BOTS (den juridiska personen BOTS Hungary Kft., registrerat hos den ungerska handelskammaren med nummer 01-09-380529, på adress 1031 Budapest, Nánási út 39. E. ép, det är jag. II. em. 926), och du ("Kunden"/"din": varje fysisk eller juridisk person som använder, har använt eller har uttryckt en önskan att använda de tjänster som tillhandahålls av BOTS).

  Vår integritetspolicy (tillgänglig här: https://en.bots.io/legal/privacy-statement)och cookiepolicy (tillgänglig här: https://en.bots.io/legal/cookie-statement)är integrerade delar av Avtalet, och du samtycker till att läsa, acceptera och vara bunden av dem.
 •  
AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 
 • 2. Avtalet reglerar användning och tillgång till BOTS mobilapplikation (nedan kalladBOTS-plattformen),inklusive, men inte begränsat till, alla investeringsstrategier som är tillgängliga via BOTS-plattformen och all tillhörande information eller innehåll som är tillgängligt via eller i samband med BOTS-plattformen (nedan kallatBOTS-innehållet). Avtalet reglerar också mellanhandstjänsten, enligt definitionen i avsnitt 9, för utbyte av kunders fiatpengar till respektive kryptovaluta och vice versa som euro2crypto (BOTS-tjänsten på rampen) och crypto2euro (BOTS off-ramp-tjänst) tillhandahåller.
 • 3. Avtalet gäller även all kommunikation mellan kunderna och BOTS på något sätt, inklusive, men inte begränsat till, den programvara som BOTS gör tillgänglig för kunderna via BOTS-plattformen, BOTS-webbplatsen, tredjepartsplattformar (t.ex. elektroniska e-posttjänster) eller personlig kommunikation medbots styrelseledamöter ochanställda, inklusive tillfällig personal och agenter för BOTS som initierar eller etablerar affärsrelationer (nedan kallade bots representanter ). 
 • 4. Avtalet avser endast de tjänster som BOTS för närvarande erbjuder enligt beskrivningen i avsnitt 8. Om ytterligare tjänster blir tillgängliga via BOTS-plattformen kommer ett nytt juridiskt avtal att ingås mellan BOTS och alla kunder som vill använda de ytterligare tjänsterna. Användningen av tilläggstjänsterna kommer att regleras genom det nya rättsliga avtalet.

VIKTIGT MEDDELANDE
 • 5. Genom att klicka på kryssrutan "Jag godkänner villkoren" bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat Avtalet som det enda styrande dokumentet för det juridiska avtalet mellan dig och BOTS. Vidare intygar och garanterar du uttryckligen att du har laglig rätt att ingå detta avtal och är i full överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Om du inte godkänner Avtalet måste du sluta använda de tjänster som tillhandahålls av BOTS enligt beskrivningen i avsnitt 8. Det är ditt ansvar att begränsa eventuella skador på dina investeringar. Du har rätt att ta ut dina medel från alla investeringsstrategier som du använder via BOTS-plattformen i enlighet med avsnitt 22.
   
 • 6. Observera att du omfattas av följande skyldigheter:
  A) Du samtycker till och intygar att du kommer att använda de tjänster som BOTS tillhandahållit enligt beskrivningen i avsnitt 8 i enlighet med detta avtal och du kommer att fullgöra alla dina skyldigheter fullt ut.
  B) Du samtycker till att du inte kommer att använda de tjänster som BOTS tillhandahållit enligt beskrivningen i avsnitt 8 för brottsliga eller olagliga aktiviteter.
  C) Du bekräftar att all information du lämnar till BOTS är korrekt och fullständig och samtycker till att hålla BOTS uppdaterat om någon information har tillhandahållit ändringar.
  D) Du samtycker till insamling av information och tillåter BOTS att föra register över sådan information, som kommer att lagras i enlighet med GDPR. För mer information, läs BOTS sekretesspolicy: https://en.bots.io/legal/privacy-statement.
  E) Du godkänner också BOTS att göra förfrågningar, antingen direkt eller via tredje part, som BOTS anser nödvändiga för att verifiera din identitet. När BOTS genomför dessa undersökningar bekräftar och samtycker du till att dina personuppgifter kan lämnas ut till bedrägeriförebyggande eller finansiella brottsbyråer.

TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV BOTS
 • 7. BOTS-plattformen gör det möjligt för kunder att investera i kryptovalutor genom de investeringsstrategier som är tillgängliga på BOTS-plattformen. De investeringsstrategier som är tillgängliga på BOTS-plattformen är automatiserade handelsstrategier som är datorprogram utformade av handlare eller utvecklare (nedan kalladeBot Creators)för att automatiskt köpa och sälja tillgångar baserat på en fastställd handelsstrategi och indikatorer (nedan kalladebots").
 • 8. BOTS Erbjuder följande tjänst:
  - en plattform för att investera i kryptovalutor genom AI-investeringsstrategier skapade av Bot Creators;
  - Mellanliggande tjänst, enligt definitionen i avsnitt 9, för utbyte av kunders fiatpengar till respektive kryptovaluta och vice versa;
 • 9. Mellanhandstjänsten för utbyte av kunders fiatpengar till respektive kryptovaluta och vice versa inkluderar att ordna och hantera processen för insättnings- och uttagsuppdragsorder, enligt avsnitten 20-22, och genomföra den interna administrationen i detta avseende. 
 • 10. Utbytet av kundernas fiatpengar till respektive basvaluta för de robotar som kunden avser att använda, och utbytet av kunders kryptotillgångar till fiatpengar, är en tjänst som BOTS inte utför. Utförandet av denna tjänst läggs ut på tredjepartsutbytesleverantörer, till exempel:
  - Binance, Deras villkor är tillgängliga på https://www.binance.com/en/terms och deras integritetspolicy på https://www.binance.com/en/privacy.
  - POLONIEX, Deras villkor är tillgängliga på https://poloniex.com/terms/ och deras integritetspolicy på https://poloniex.com/privacy/.
  - Knaken, deras villkor är tillgängliga på https://knaken.nl/voorwaarden och deras integritetspolicy på https://knaken.nl/privacyverklaring
 • 11. Dessutom har kunder via BOTS-plattformen också möjlighet att vara direkt anslutna till EU Internet venture B.V. (handelsnamn: BANXA), en valutaväxlingsleverantör som tillhandahåller tjänsten för utbyte av kunders fiatpengar direkt till respektive kryptovaluta; därmed avstå från den mellanliggande tjänst som bots tillhandahöll. Genom att registrera sig för Bots-plattformen och genom att välja att använda tjänsten som tillhandahålls av BANXA accepterar kunderna härmed BANXA: s villkor och integritetspolicy, tillgänglig på https://banxa.com/terms-of-use-agreement/ respektivehttps://banxa.com/privacy-policy/.
 • 12. Kunder kan använda BOTS-plattformen för att "investera själv". Kunder kan bestämma sin investeringspolicy genom att välja bots som de kan övervaka sig själva genom BOTS-plattformen där de om möjligt kan se realtidsvärdet för sina investeringar med ett 5-minuters intervall. Vid en viss tidpunkt kan det finnas en liten skillnad i värdet på investeringen som visas i BOTS-plattformen och investeringens faktiska värde.
  Dessutom kan klienter se en riskklassificering per bot, före eventuell aktivering av roboten, som baseras på backtesting och faktiska data. Kunderna fattar alla investeringsbeslut själva. De kan göra det säkert och snabbt via BOTS-plattformen genom att bevilja bot-tilldelningsorder enligt beskrivningen i avsnitten 17-19. 
 • 13. BOTS behåller kundernas kryptotillgångar under en kort tid, vanligtvis under transaktioner. Kryptovalutor faller dock inte i BOTS makt i händelse av konkurs. 
 • 14. Kunder kan överföra och ta ut pengar till/från sitt BOTS-konto med hjälp av sitt bankkonto. De kan bara överföra i fiatpengar och ta ut sin investering och resultatet av sin investering i samma fiatvaluta till sitt eget bankkonto. Kunder kan inte pantsätta sina kryptovalutor till tredje part. 
AVGIFTER
 • 15. Observera att bots kunder omfattas av följande avgifter för användning av BOTS-plattformen:
  A) Insättnings- och uttagsavgifter: administrativa avgifter för att tillgodose alla insättnings- och uttagsflöden;
  B) Transaktions-/handelsavgifter: plattformsavgifter som syftar till att tillgodose användningen av robotarna genom botuppdragsorder enligt beskrivningen i avsnitten 17-19, säkerställa likviditet och bots-plattformens framgångsrika funktion.
 • 16. BOTS kan när som helst justera de avgifter som gäller för BOTS-plattformen. Eventuella justeringar av avgifterna kommer att publiceras i BOTS-plattformen innan justeringen startar. Om klienten inte håller med om justeringen kan de avsluta relationen med BOTS genom att stoppa alla robotar som de kan använda och stänga BOTS-plattformen.

BOT-TILLDELNINGSORDER
 • 17. Bots-klienter kan skapa ett BOTS-konto för att få tillgång till BOTS-plattformen och de tjänster som tillhandahålls av BOTS enligt beskrivningen i avsnitt 8. Observera att genom att skapa ett BOTS-konto beviljar en klient BOTS tilldelningen till:
 •  A) ordna användningen av bottarna väljer kunden att använda, på kryptovalutabörserna;
 •  B ) genomföra administrativa förvaltningsåtgärder i samband med användningen av robotarna,

(nedan kalladebottilldelningsorder)

 • 18. Beviljandet av en bot-tilldelningsorder sker när en klient via BOTS-plattformen anger att de vill "starta en bot "," lägga till mer pengar till enbot" eller "stoppa en bot". BOTS för en digital post över alla bottilldelningsorder som har beviljats av sina klienter via de valda robotarna. Men för att garantera källkodens säkerhet och Bot Creators immateriella rättigheter har kunderna ingen insikt i information annat än köp- och försäljningsögonblicken och den beskrivna strategin.
 • 19. Utförandet av alla bot-tilldelningsorder är föremål för följande:
 • A) Tilldelningsorder för olika klienter kan kombineras tillsammans. Om en kombinerad tilldelning endast delvis utförs fördelas resultatet av investeringen mellan de kunder vars order har kombinerats i så fall.
 • B )Tilldelningsorder får inte överstiga det belopp som finns på en kunds plånbok för "tillgängliga medel".

INSÄTTNINGS- OCH UTTAGSUPPDRAG
 • 20. Kunder kan sätta in pengar på och ta ut pengar från sitt BOTS-konto.
 • 21. Utförandet av en kunds insättningsuppdrag omfattas av följande:
 • A) Klienten tillhandahåller all begärd information enligt beskrivningen i avsnitten 25-26.
 • B) Kunden har via BOTS-plattformen angett att de vill sätta in pengar på sitt BOTS-konto.
 • 22. Utförandet av en kunds uttagsuppdrag omfattas av följande:
 • A) Kunden har lämnat all begärd information enligt beskrivningen i avsnitten 25-26. Om Kunden inte har lämnat en del av eller hela den information som de tidigare har ombedts att tillhandahålla har BOTS och/eller respektive valutaväxlingsleverantör rätt att skjuta upp utförandet av uttagsuppdraget tills all information har tillhandahållits av Kunden. 
 • B) Kunden har via BOTS-plattformen angett att de vill ta ut pengar från sitt BOTS-konto. 
 • Om en kund inte längre har en smartphone kan de skriva ett brev med tillräcklig information till BOTS som indikerar att de vill ta ut sina medel från plånboken för "tillgängliga medel".

ÅTGÄRDER FÖR KUNDKÄNNEDOM 
 • 23. I enlighet med tillämpliga rättsliga skyldigheter samlar BOTS in och behandlar sina kunders personuppgifter. Kundernas beteende på BOTS-plattformen omfattas av lagar, förordningar och regler för alla tillämpliga statliga eller regulatoriska myndigheter, inklusive, utan begränsning, alla tillämpliga bestämmelser om skatte-, penningtvätts- och finansiering av terrorism (nedan kalladeAML-förordningar),såsom lag LIII från 2017 om förebyggande och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. I detta avseende genomför BOTS särskilda due diligence-åtgärder (nedan kalladeDD-åtgärder)och "känner din klient"-kontroller (nedan kalladeKYC). Dessutom delar BOTS de lagligt nödvändiga personuppgifterna för sina kunder med sina partner inom kryptovalutautbyte när de begärs enligt deras AML-regler.
 • 24. Beroende på olika faktorer, till exempel vilken typ av konto en kund vill skapa (privat eller företags), kundens risknivå, kundens ursprungstillstånd, det totala värdet av transaktioner som utförs med hjälp av de tjänster som beskrivs i avsnitt 8 och andra relevanta faktorer, tillämpar BOTS antingen höga DD-åtgärder för "privata" konton, höga DD-åtgärder för juridiska personer eller förbättrade DD-åtgärder. BOTS tillämpar också kontinuerliga DD-åtgärder för att säkerställa kontinuerlig övervakning av affärsrelationer. 
 • 25. Beroende på de faktorer som gäller för en viss affärsrelation kan en klient som är en fysisk person bli ombedd att tillhandahålla en eller flera av följande datakällor:
 • A) För- och efternamn enligt deras pass;
 • B) E-postadress/telefonnummer;
 • C) Bostadsadress;
 • D) Födelsedatum och födelseort.
 • E) En visuell bild av klientens ansikte med en handskriven anteckning med aktuellt datum.
 • F) En visuell bild av klientens identitetshandling.
 • G) Svaren på en rad frågor om Kundens källa till rikedom;
 • H) Ytterligare information om källan till transaktionsfonder.
 • I) En deklaration från kunden det bankkonto de kommer att använda i samband med BOTS tjänster är deras eget personliga bankkonto; 
 • J) Betalning till BOTS från ett konto som öppnats i kundens namn i ett kreditinstitut registrerat eller som har en verksamhetsplats i en EES-medlemsstat
 • K) Ytterligare dokument, data eller information som kan vara nödvändig för att fastställa en klients identitet och deras verifiering. 
 • 26. En klient som är juridisk person kan bli ombedd att tillhandahålla följande datakällor:
 • A) Numret på deras registrering av handelskammaren.
 • B) Lagstadgat namn;
 • C) Rättslig form.
 • D) Registrerad adress.
 • E) Etableringsland.
 • F) Identifierare och tillsynsmyndighet för juridiska personer (om tillämpligt).
 • G) Företagets situation;
 • H) UBO:s identitet.
 • I) Svar på en PEP-verifieringsfråga;
 • J) Svar på en fråga om finansieringskälla och verksamhetsområde.
 • K) Företrädare;
 • L) Organisationsschema över företaget som går upp hela vägen till de naturliga personägarna (UBO(er));
 • M) Handelskammarens utdrag;
 • N) Passkopior av UBO:erna.
 • O)Bevis på företrädarnas representationsbefogenheter.
 • P) Ytterligare dokument, data eller information som kan vara nödvändig för att fastställa en klients identitet och deras verifiering. 
 • 27. BOTS verifierar kundernas identitet i enlighet med sin policy för kundkännedom, sanktionskontrollpolicy och policy för transaktionsövervakning. BOTS och/eller bots leverantörspartner för kryptovalutor utför sin KYC med hjälp av professionella verifieringsmarknadsaktörer som SwiftDil. Varje kund är skyldig att följa tillämpliga AML- och KYC-procedurer för BOTS.
 • 28. BOTS bedriver djupgående KYC när det gäller sina korrespondentrelationer, dessa inkluderar relationer mellan finansiella företag som har ingåtts där tjänster tillhandahålls av ett institut till ett annat, inklusive tjänster som kontanthantering, penningöverföringar, transitkonton, valutaväxlingstjänster och värdepapperstransaktioner, inklusive plattformar där kryptovalutor handlas. BOTS fungerar bara med kryptovalutabörser som har utmärkta indikatorer för deras AML-efterlevnad. Valet av kryptovalutabörser som BOTS arbetar med ändras regelbundet enligt KYC som BOTS gör självständigt och tillsammans med professionella verifieringsmarknadsaktörer. 
 • 29. BOTS stöder endast köp i appar av rena kryptovalutor; Inga tokens, IICOs och inga anonyma mynt som Monero och Dash stöds.

AVBOKNINGAR & ÅTERBETALNINGAR
 • 30. Kunder bekräftar och samtycker till att alla order eller transaktioner som en gång markerats som utförda eller slutförda inte kan avbrytas, ändras eller återföras.
 • 31. BOTS kan när som helst avbryta eller neka behandling av någon beställning, med omedelbar verkan, av någon anledning, inklusive men inte begränsat till där det krävs enligt lag; Om det finns ett behov av att göra detta för att skydda BOTS rykte. och/eller om det finns misstanke om att en transaktion innebär olaglig verksamhet inklusive penningtvätt, finansiering av terrorism, bedrägeri eller något brott (ekonomiskt eller på annat sätt).
 • 32. Kunder har rätt till återbetalning om de inte kan eller vill uppfylla BOTS DD-åtgärder och KYC, inklusive men inte begränsat till, vilket ger BOTS de begärda KYC-dokumenten.
 • 33. Kunder har rätt till återbetalning där en obehörig eller felaktig transaktion inträffar till följd av BOTS fel, förutsatt att kunden har meddelat BOTS inom 72 timmar efter dess förekomst och kunden inte har agerat bedrägligt, avsiktligt eller vårdslöst.

LÄMPLIGHETEN HOS DE TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV BOTS
 • 34. BOTS-plattformen och de tjänster som erbjuds av BOTS är i allmänhet lämpliga för kunder som investerar självständigt och utan hjälp. Dessa är kunder som är medvetna om ekonomisk utveckling, har ett intresse av och erfarenhet av att investera, förstår riskerna och är redo att bära riskerna ekonomiskt och känslomässigt. 
 • 35. BOTS-plattformen och de tjänster som erbjuds av BOTS är inte lämpliga för vissa kunder. Dessa är kunder som inte kan bära de risker som är förknippade med investeringar och/eller har en relativt liten inkomst och tillgångar, och/eller inte förstår riskerna med att investera, och/eller inte kan investera självständigt och utan hjälp. 
 • 36. Dessutom är det inte tillåtet att använda BOTS-plattformen för att handla med riktiga kryptovalutor i följande situationer:
 • A) Om ett potentiellt kunds bosättningsland är ett land där kryptovalutor är olagliga i allmänhet eller olagliga för just den potentiella kunden. 
 • Observera dessutom att om en kund till BOTS flyttar till USA är de skyldiga att sälja sina investeringar och stänga sitt konto.
 • B) Om en potentiell klient har placerats under administration eller förmyndarskap och deras administratör eller vårdnadshavare inte har gett sitt tillstånd. För att en vårdnadshavare eller en administratör formellt ska erkännas av BOTS måste ett domstolsbeslut levereras till BOTS. Ordern måste uttryckligen nämna handel med kryptovalutor. 
 • C) Om en potentiell klient är minderårig och agerar utan uttryckligt tillstånd från sina föräldrar/vårdnadshavare. 

BEGRÄNSNINGAR AV DE TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV BOTS
 • 37. Observera att BOTS inte är registrerat/licensierat som värdepappersmäklare, investeringsrådgivare, kreditinstitut, investeringstjänstleverantör eller som närstående företag/institut hos någon statlig värdepappersmyndighet. 
 • 38. Observera att BOTS inte erbjuder tjänster relaterade till gruvdrift; Initialt mynterbjudande ("IICOs"). Finansieringsinstrument. terminshandel med kryptovalutor och annan handel med krypto värdepapper eller kvasi-värdepapper som inte kommer från etablerade banker, värdepappersföretag, terminskommissionshandlare ("FCM") och/eller inte kommer från godkända finansinstitut och/eller som inte följer alla tillämpliga lagar.
 • 39. BOTS erbjuder inte kryptovaluta till någon juridisk eller fysisk person i utbyte mot att slutföra specifika uppgifter som att ladda ner alla mobilapplikationer, uppmuntra andra användare att ladda ner, publicera på sociala nätverk etc. 
 • 40. BOTS erbjuder inte investeringsrådgivning. 

VIKTIGA RISKER MED ATT ANVÄNDA DE TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV BOTS
 • 41. Den största risken med att använda de tjänster som tillhandahålls av BOTS enligt beskrivningen i avsnitt 8 är att kunden kan förlora en del av eller alla pengar som de har satt in på sitt BOTS-konto. Därför bör kunden inte handla eller investera pengar som de inte har råd att förlora. Det är viktigt att kunden till fullo förstår riskerna innan de bestämmer sig för att använda de tjänster som tillhandahålls av BOTS.
 • 42. Den faktiska avkastningen och förlusterna som kunden upplevs varierar beroende på många faktorer, inklusive, men inte begränsat till, marknadsbeteende, marknadsrörelser och deras handelsstorlek. Värdet på deras investeringar kan gå upp eller ner. I allmänhet, ju högre förväntad avkastning, desto större är risken för (stora) förluster.
 • 43. Kryptovaluta är en digital representation av värde som fungerar som ett utbytesmedium, en kontoenhet eller en värdebutik, men den har inte status som lagligt betalningsmedel. Kryptovalutor stöds eller stöds i allmänhet inte av någon regering eller centralbank. Kryptovalutamarknader och börser regleras inte med samma kontroller eller kundskydd som finns tillgängliga i aktier, optioner, terminer eller valutainvesteringar. 
 •  
BEGRÄNSNING AV ANSVAR
 • 44. Inget som ingår i detta avtal ska utesluta eller begränsa BOTS ansvar när det inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag. Observera dock att BOTS är plattformens facilitator. BOTS ansvarar inte för någon av robotarna som finns på plattformen. Dessutom kvarstår eventuella risker och kostnader i samband med bot-tilldelningsorder hos de kunder som har gjort dem. BOTS ansvarar inte för kunderna för eventuella skador till följd av användningen av bottarna på BOTS-plattformen. Dessutom tillhandahålls BOTS-plattformen på "i befintligt sätt" och "som tillgänglig" basis och Kunden frånsäger sig härmed alla garantier, oavsett om de är uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, särskilt alla underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång, detta inkluderar alla garantier som härrör från handel, användning eller handelspraxis. För att undvika tvivel ger BOTS ingen driftsgaranti eller garanti av något slag. 
 • 45. Observera att alla åsikter som uttrycks av representanterna för BOTS inte utgör en rekommendation om att någon viss kryptovaluta (eller kryptovalutatoken / tillgång / index), portfölj av kryptovalutor, transaktion eller investeringsstrategi är lämplig för någon specifik person. Det finns ingen representation för att någon investeringsstrategi kommer eller sannolikt kommer att uppnå handelsvinster eller handelsförluster.
 • 46. De tjänster och den information som BOTS erbjuder utgör inte investeringsrådgivning. I lagens fulla utsträckning kommer BOTS inte att vara ansvarigt gentemot klienterna eller någon annan fysisk eller juridisk person för kvalitet, noggrannhet, fullständighet, tillförlitlighet eller aktualitet av informationen som tillhandahålls på BOTS-plattformen och webbplatsen, nyhetsbrevet och av någon av bots representanter eller för direkta, indirekta, följdskador, tillfälliga, speciella eller straffbara skador som kan uppstå vid användning av den information bots tillhandahåller någon person eller enhet (inklusive, men inte begränsat till, förlorade vinster, förlust av möjligheter, handelsförluster och skador som kan uppstå till följd av felaktigheter eller ofullständighet i denna information).
 • 47. Alla risker i samband med handel med kryptovalutor kvarstår hos kunderna.
 • 48. Tidigare resultat av de investeringsstrategier som kunder kan använda via BOTS mobilapplikation är inte vägledande för framtida resultat. Det bör inte antas att något framtida resultat för någon investeringsstrategi kommer att vara lönsamt eller lika med motsvarande tidigare prestationsnivåer. Alla risker i samband med användning av investeringsstrategier som erbjuds via BOTS-mobilapplikationen kvarstår hos klienterna.

SKADEERSÄTTNING
 • 49. Kunden samtycker härmed till att ersätta, försvara och hålla BOTS ofarligt från och mot alla skulder, skador och kostnader (inklusive förlikningskostnader och rimliga advokatarvoden) som härrör från tredjepartsanspråk avseende:
 • A) eventuella skador eller skador till följd av kundens beteende relaterat till användningen av BOTS-plattformen; och
 • B) överträdelse av kunden av detta avtal eller brott mot tillämplig lag, förordning eller order.

FÖRFARANDE I HÄNDELSE AV KLIENTENS DÖD
 • 50. I händelse av en Klients död kommer Kundens arvinge tillfälligt att ta kundens plats som part i Avtalet. 
 • 51. För att arvingens eller arvingarnas identitet skall kunna fastställas måste arvingen eller arvingarna sända BOTS ett arvsintyg eller ett annat arvsintyg som kan användas som arvsbevis. Därefter kan arvingarna fortsätta att göra transaktioner tills kvarlåtenskapen är uppdelad. 
 • 52. Om arvingarna vill behålla BOTS-kontot efter att arvet har delats måste de ingå ett nytt avtal med BOTS.
 • 53. Om BOTS inte kan avgöra vem arvtagare till en sjuk klient är/är, kommer BOTS att lämna den sjuka kundens investeringar i BOTS-plattformen som de är tills vidare.

UPPSÄGNING AV AVTAL
 • 54. Avtalet kan sägas upp både av Kunden och av BOTS. BOTS förbehåller sig rätten att säga upp Avtalet med två veckors varsel av vilken anledning som helst genom att skicka ett formellt och tydligt meddelande till den andra parten. Klienter kan omedelbart säga upp avtalet av vilken anledning som helst genom att skicka BOTS ett formellt och tydligt meddelande.  I vissa fall kan BOTS (t.ex. i tveksamma fall) be en klient om ett formellt brev som indikerar att kunden vill avsluta avtalet. 
 • 55. I följande situationer kommer avtalet att sägas upp omedelbart, och BOTS kommer inte att vara skyldigt att skicka kunden ett brev i förväg som indikerar att BOTS vill säga upp Avtalet:
 • A) Klienten är insolvent;
 • B) Kunden omfattas av en lagstadgad skuldsaneringsplan;
 • C) Kunden har ansökt om betalningsskyldigheter;
 • D) Kunden har placerats under administration eller kuratorskap;
 • E) Kunden kan inte investera själv och de tjänster som tillhandahålls av BOTS är olämpliga för dem;
 • F) BOTS är skyldigt att göra det enligt lag, förordning, behörigt domstolsbeslut eller annan behörig myndighet;
 • G) BOTS anser att kunden bryter mot bestämmelserna i avtalet, eller tillämplig lag eller förordning eller i strid med BOTS policy för kundkännedom, sanktionskontrollpolicy eller policy för transaktionsövervakning;
 • H) BOTS misstänker rimligen olaglig verksamhet inklusive penningtvätt, finansiering av terrorism, bedrägeri eller något brott (ekonomiskt eller på annat sätt);
 • I) Någon av BOTS tredjepartspartners nekar till att ha tillhandahållit kunden de tjänster som tillhandahålls av BOTS; 
 • J) Force Majeure-händelser, inklusive driftsfel och tekniska fel, inträffar. och
 • K) På BOTS begäran har klienten misslyckats med att förse BOTS med information, eller så uppfyller den information som tillhandahålls inte BOTS krav.
 • 56. Om avtalet sägs upp av BOTS på någon av de ovan nämnda grunderna kan Kunden ta ut sina medel från BOTS-plattformen tillbaka till sitt personliga bankkonto i enlighet med avsnitt 22.

FYLLA I ETT KLAGOMÅL
 • 57. Om en kund har ett klagomål kan de lämna in sitt klagomål till complaint@revenyou.io. Officiella klagomål kan endast lämnas in via e-post. Klagandens namn, telefonnummer eller e-postadress som är kopplad till kontot måste inkluderas. E-postmeddelandet måste också innehålla detaljerad information om klagomålet. Beroende på klagomålens natur kan BOTS begära mer information eller skärmdumpar av klagandens BOTS-konto.
 • 58. När BOTS har mottagit e-postmeddelandet från den klagande kommer ett elektroniskt mottagningsbevis att skickas till klagandens e-postadress för att meddela att BOTS har mottagit klagomålet och för närvarande arbetar med en lösning. Om ytterligare information är nödvändig kommer BOTS att skicka in en begäran om det. BOTS syftar till att lösa problemet inom två (2) månader från dagen för mottagandet av klagomålet. 
 • 59. Medan BOTS undersöker kundens klagomål undersöker BOTS föremålet för klagomålet, dokumentationen och informationen som lämnats in och bevisen i BOTS register. Om ytterligare information är nödvändig kommer en begäran att göras till den klagande inom de två (två) månadernas tidsram. Om klaganden väntar längre på mer än (5) arbetsdagar för att svara, kommer tidsramen på två (2) månader att förlängas med det antal dagar som klaganden tog att svara. I det osannolika fallet att BOTS inte kan svara inom tidsramen kommer klaganden att informeras. BOTS kommer att tillhandahålla en ny tidsram för klagomålet.
 • 60. Ett klagomål kommer att betraktas som löst eller avgjort när BOTS skriftligen har skickat ett slutligt svar till den klagande. Om klaganden inte svarar på meddelandet eller det slutliga svaret från BOTS inom två (2) veckor anser BOTS att klagomålet är avslutat.

DIVERSE
 • 61. Detta avtal innehåller hela avtalet mellan parterna i fråga om föremålet för detta och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser om detta. 
 • 62. BOTS förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta avtal. Om BOTS ändrar avtalet på ett betydande sätt kommer klienter att meddelas via BOTS-nyhetsbrevet (om klienten har angett BOTS med sin e-postadress i detta syfte) och publicera ett meddelande på BOTS webbplats tillsammans med det uppdaterade avtalet. Genom att fortsätta använda BOTS-plattformen bekräftar klienterna den senaste versionen av avtalet. Om kunden inte godkänner avtalet måste de sluta använda de tjänster som tillhandahålls av BOTS.
 • 63. Om BOTS inte verkställer (delar av) detta avtal kan detta inte tolkas som samtycke eller avstående från rätten att verkställa det vid ett senare tillfälle eller mot en annan klient.
 • 64. Kunder kan inte överföra rättigheter och skyldigheter från detta avtal till tredje part.
 • 65. Ogiltigheten eller ogenomförbarheten av någon bestämmelse i detta avtal skall inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av någon annan bestämmelse i detta avtal. Alla sådana ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelser ska ersättas eller anses ersättas av en bestämmelse som anses vara giltig och verkställbar och som ska vara så nära avsikten med den ogiltiga bestämmelsen som möjligt.

TOLKNINGAR OCH DEFINITIONER 
 • 66. Om inte sammanhanget eller den uttryckta bestämmelsen i detta avtal på annat sätt kräver, skall rubriker och undernummer i avsnitten och/eller bestämmelserna i detta avsnitt endast vara av bekvämlighets- och referenssyfte och får inte ha någon inverkan på innebörden eller konstruktionen av någon av bestämmelserna i detta.
GÄLLANDE LAG
 • 67. Detta avtal skall uteslutande omfattas av Ungerns lagstiftning. Den engelska versionen av detta avtal har företräde.