friskrivning

Investeringsrådgivning

Alla synpunkter som uttrycks av BOTS eller Styrelseledamöterna och anställda vid BOTS, inklusive tillfälligt anställda och agenter för BOTS som initierar eller etablerar affärsrelationer (nedan kalladerepresentanter för BOTS)utgör inte en rekommendation om att någon viss kryptovaluta (eller kryptovalutatoken/ tillgång / index), portfölj av kryptovalutor, transaktion eller investeringsstrategi är lämplig för någon specifik person. De tjänster och den information vi erbjuder utgör inte investeringsrådgivning. Det finns ingen representation för att någon investeringsstrategi kommer eller sannolikt kommer att uppnå handelsvinster eller handelsförluster. I lagens fulla utsträckning kommer BOTS inte att vara ansvarigt gentemot någon fysisk eller juridisk person som använder, har använt eller har uttryckt en önskan att använda de tjänster som tillhandahålls av BOTS (nedan kalladebotskunder) eller någon annan fysisk eller juridisk person för kvalitet, noggrannhet, fullständighet, tillförlitlighet eller aktualitet av informationen på BOTS webbplats, mobilapplikation, nyhetsbrev och av någon av representanterna för BOTS eller för direkta, indirekta, följdskador, tillfälliga, speciella eller straffbara skador som kan uppstå till följd av användningen av den information vi tillhandahåller någon person eller enhet (inklusive, men inte begränsat till, förlorade vinster, förlust av möjligheter, handelsförluster och skador som kan uppstå till följd av felaktigheter eller ofullständighet i denna information).

Tjänster som tillhandahålls av BOTS

Mobilapplikationen som erbjuds av BOTS gör det möjligt för BOTS kunder att investera i kryptovalutor genom de investeringsstrategier som är tillgängliga i BOTS mobilapplikation. BOTS erbjuder följande tjänster: (1) plattform för att investera i kryptovalutor genom AI-investeringsstrategier skapade av tredje part; (2) plattform för lagring av kryptovaluta via plånboken "tillgängliga medel". Observera att BOTS inte erbjuder tjänster relaterade till (1) insättningar och/eller uttag av kryptovaluta; 2. Gruvdrift. (3) Initialt mynterbjudande och 4) finansiella instrument. Dessutom erbjuder BOTS inte kryptovaluta till någon juridisk eller fysisk person i utbyte mot att slutföra specifika uppgifter som att ladda ner några mobilapplikationer, uppmuntra andra användare att ladda ner, publicera på sociala nätverk etc. Observera att BOTS är plattformens facilitator. BOTS ansvarar inte för någon av investeringsstrategierna som finns på plattformen.

Avslöjande av kryptovalutarisk


Kryptovaluta är en digital representation av värde som fungerar som ett utbytesmedium, en kontoenhet eller en värdebutik, men den har inte status som lagligt betalningsmedel. Kryptovalutor stöds eller stöds i allmänhet inte av någon regering eller centralbank. Kryptovalutamarknader och börser regleras inte med samma kontroller eller kundskydd som finns tillgängliga i aktier, optioner, terminer eller valutainvesteringar. Alla risker i samband med handel med kryptovalutor kvarstår hos BOTS kunder.

Tidigare resultat av investeringsstrategier


Tidigare resultat för de investeringsstrategier som BOTS-klienter kan använda via BOTS-mobilapplikationen är inte vägledande för framtida resultat. Det bör inte antas att något framtida resultat för någon investeringsstrategi kommer att vara lönsamt eller lika med motsvarande tidigare prestationsnivåer. Alla risker i samband med användning av investeringsstrategier som erbjuds via BOTS mobilapplikation förblir hos BOTS-klienterna.

För frågor om BOTS eller dess tjänster, se vanliga frågor och svar.